Moet woordenschat een vak zijn op de basisschool? (BBM sept 2018)

In haar artikel in de Beter Begeleiden van maart 2018, getiteld Moet begrijpend lezen een vak zijn op de basisschool? concludeerde Betty van Dam dat de vakken Begrijpend Lezen en Woordenschat in het basisonderwijs gebaseerd zijn op een schijnbehoefte met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Op uitnodiging van de redactie heeft ze het in dit artikel over de zin en onzin van woordenschatonderwijs.

Tekst: Betty van Dam