Multidisciplinaire zorgteams op school: werkwijze en groeidocument (BBD feb 2012)

In het Magazine Beter Begeleiden (jaargang 2, nummer 2) stond een artikel over “Multidisciplinaire zorgteams op school” (Pameijer, p. 6 – 9). Na aanleiding van dit artikel beschrijft intern begeleider Sanne Daphne Buijsrogge-Ruijs in dit digitale nummer een praktijkverhaal over haar ervaringen met deze werkwijze. In beide artikelen wordt gesproken over een Groeidocument: een format waarmee het overleg wordt voorbereid, uitgevoerd en verslagen. In dit artikel bespreken we dit document, evenals de manier waarop het wordt gebruikt.