Naar dienend en verbindend leiderschap. Het werk van de intern begeleider (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Interview met Vivian van Alem en Francis van Haandel over de ib’er als kwaliteitscoördinator.

Tekst: Lidy Peters.