Naar school met een visuele beperking (BBM jan 2021)

Ruim driekwart van de blinde en slechtziende leerlingen volgt regulier onderwijs. Dankzij extra begeleiding en aangepaste hulpmiddelen kunnen zij met vrijwel alles meedoen. Maar hoe verloopt de schoolloopbaan van een leerling met een visuele beperking in het primair en voortgezet onderwijs en wat komt hierbij kijken voor scholen?

Tekst: Ilse Disseldorp