Nieuw: digitale matrix voor doorgaande lijnen in onderwijs en ondersteuning van 0 – 23 jaar (BBD mei 2014)

Juist voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn doorgaande lijnen in de ondersteuning van kind en gezin van groot belang. Dat vraagt vooral om aandacht op overgangsmomenten, zoals van de ene school naar een andere, maar ook in de afstemming tussen onderwijs en externe partners.
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn nu in een matrix samengevat.