Nieuw: Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (BBM okt20)

De ‘Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen’ is een online zelfevaluatie-instrument, dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1-2 als voorbereiding op het formele lees- en spellingonderwijs in groep 3

Tekst: Christel Dood, Annelies van der Lee, Evelien Krikhaar en Ria Kleijnen