Nieuwe intelligentietest: WISC-V-NL (BBD april 2019)

Vorig jaar is de nieuwe intelligentietest WISC-V-NL uitgekomen. In het maartnummer van Beter Begeleiden Magazine gaven Selma Ruiter en Francien Geerds een samenvatting van de meest ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. In dit artikel gaan ze uitgebreider in op alle veranderingen.

Tekst: Selma Ruiter en Francien Geerds