Normatieve professionalisering en de rol van de ib’er (BBD mrt 2014)

De laatste jaren is er eer aandacht gekomen voor ‘normatieve professionalisering’ in het onderwijs. Wat houdt dit begrip precies in, en wat kan het betekenen voor de praktijk van de intern begeleider.