Omgaan met weerstand in je team (BBM jan 2018)

Stel, je wilt in je school veranderingen doorvoeren, maar wordt geremd door terughoudendheid van een of meer collega‘s. Hoe zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan? Een goed begin is een zorgvuldige analyse van wat er precies speelt. Marijke Lingsma geeft vijf kritieke succesfactoren die daarbij helpen.

Tekst: Marijke Lingsma