Onderwijs aan een leerling die ziek is: kan dat wel ? … en wie doet dat? (BBD sept 2009)

Over het geven van onderwijs aan zieke kinderen