Onderwijsbehoeften van kinderen met een disharmonisch intelligentieprofiel (BBM jan 2014)

Hoe herken je leerlingen met een disharmonisch intelligentieprofiel? een artikel door Monique Werlich en Marjolein Versluis, beide als schoolpsycholoog werkzaam.