Onderwijsdifferentiatie voor hoogbegaafde leerlingen? (BBM nov 2015)

Aanzet tot discussie
Onderwijsdifferentiatie voor hoogbegaafde leerlingen?

Als het gaat om hoogbegaafdheid, spelen opvattingen van leraren over wat dit precies inhoudt, hoe hoogbegaafde leerlingen leren en welke vorm van onderwijs het meest geschikt is voor deze leerlingen, een grote rol. Brian Godor van de Erasmus Universiteit doet onderzoek waarin de opvattingen van leraren over hoogbegaafdheid nader zijn bestudeerd.

Tekst: Dr. Brian P. Godor