Onderwijsinspecteur Floor Wijnands: ‘Swv moet zorgen dat schoolbesturen hun zorgplicht kunnen nakomen’ (BBM mei 2017)

Samenwerkingsverbanden spelen een cruciale rol binnen passend onderwijs. Naast het interne toezicht, houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden. Engelien Houben-Feddema gaat in gesprek hierover met onderwijsinspecteur en programmamanager passend onderwijs Floor Wijnands.

Interview: Engelien Houben-Feddema