Onderwijsresultaten in hetrogene klas niet minder (BBM sept 2015)

Met de komst van passend onderwijs wordt nog wel eens de zorg uitgesproken dat teveel kinderen met extra ondersteuningsbehoeften in de klas ten koste zal gaan van het onderwijs, ook aan andere leerlingen. Maar naast zulke zorgleerlingen, kennen klassen in het basisonderwijs ook leerlingen uit achterstandsgroepen en hoogbegaafde leerlingen, die ook bijzondere aandacht van de leerkracht vragen. In recent onderzoek is nagegaan of in zeer hetrogeen samengestelde klassen mindere onderwijsresultaten behaald worden dan in homogene klassen.
Tekst: Jaap Roeleveld