Onderzoek naar de effectiviteit van beeldbegeleiding, Met andere ogen (BBM nov 2016)

Video- of beeldcoaches zijn enthousiast over hun werkwijze, maar bereiken ze echt meer en zijn ze altijd nodig in de coachende rol? Kunnen ze echt meer dan intern begeleiders die zonder video begeleiden? Of is alleen de video zelf van doorslaggevende betekenis? Vanuit Saxion heeft het lectoraat Gedrag- en Leerproblemen hier een verkennend onderzoek naar gedaan.

Tekst: Tjarda de Wit en Cathy van Tuijl