Onderzoek naar symbiose (Beter Begeleiden, maart 2024)

Wat levert het vso-leerlingen op als zij ook vakken in het reguliere onderwijs volgen?

Tekst: Anke de Boer, Matthijs Warrens en Jan Bijstra

 

Literatuur:

  • De Boer, A. A., Warrens, M. J., & Bijstra, J. O. (2023). Symbiose in het voortgezet speciaal onderwijs: onderzoek naar de vormgeving van symbiose, opbrengsten van, en ervaringen met symbiose. Rijksuniversiteit Groningen/RENN4.
  • De Boer, A. A., & Tenback, C. (2021). Op naar geïntegreerde onderwijsvoorzieningen: tweede tussenrapportage over het beleids- en praktijkonderzoek. Rijksuniversiteit Groningen.
  • Schram, E. (2011). Bouwstenen voor het vso. Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. SLO.
  • Van Veen, D., Bosdriesz, M., Florian, L., Huizinga, P., Kuijs, K., Smeets, E., & Van der Steenhoven, P. (2017). Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair onderwijs). Hogeschool Windesheim/NCOJ.
  • Van Veen, D. , Rietdijk, S., Van der Hoeven, J., Ganesh, S., Huizenga, P., & Van der Steenhoven, P. (2018). Samenwerking tussen vso en vo en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg. Hogeschool Windesheim/NCOJ/CED Groep.