Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden! (BBM mrt 2019)

Vrijwel alle menselijke activiteiten bevatten een cognitief element. Dat is een van de vele redenen om bewust en expliciet de denkvaardigheden van kinderen te ontwikkelen. Elk kind, met en zonder ontwikkelingsachterstand of -voorsprong, krijgt op die manier (nog) meer mogelijkheden zich te ontwikkelen tot een zelfregulerend individu dat naar beste kunnen deelneemt aan de samenleving.

Tekst: Floor van Loo en Emiel van Doorn