Oog voor kinderen van gedetineerden (BBM mrt 2016)

Als gevolg van criminaliteit verliezen veel kinderen hun ouders. Kinderen blijven na een arrestatie achter met hun moeder of verzorger. Soms zelfs alleen. Wat maken deze kinderen door? Immers, de afwezigheid van de gedetineerde ouder heeft grote gevolgen voor hun dagelijkse leven.

Tekst: Winie Hanekamp