Op koers: vervolgpilot Multi Disciplinaire Ondersteuning (BBM april 2013)

Interview met Rob van Elswijk, directeur van de Annie M.G.Schmidt school in Hilversum en lid van de Initiatiefgroep Passend Onderwijs van UNITA.
Vooruitlopend op de wettelijke start van Passend Onderwijs werd in schooljaar 2011-2012 met tien scholen de pilot Multidisciplinair Zorg Team gestart, in schooljaar 2012-2013 vervolgd met in totaal twintig scholen onder de naam Multi Disciplinaire Ondersteuning (MDO). Het MDO-format is inmiddels omarmd door de PO-raad en zal landelijk uitgerold worden. Hij vertelt over de bedoeling van het MDO en de resultaten van het eerste jaar.