Op weg naar partnerschap (Beter Begeleiden, november 2023)

Hoe optimaliseer je de samenwerking tussen school, jeugdhulp en ouders?

Tekst: Mariette Haasen en Linda Zijlmans

Literatuur

 • Bakker, J., Denessen, E., Dennissen, M., & Oolbekkink-Marchand, H. (2013). Leraren en ouderbetrokkenheid. Een reviewstudie naar de effecten van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren hierbij kunnen vervullen. Radboud Universiteit.
 • Daamen, W. (2017, 8 augustus). Partnerschap met ouders: wat werkt. https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/WatWerkt_Partnerschap-met-ouders.pdf
 • Epstein, J. (2011). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools (2de dr.). Westview Press.
 • Gerdes, J., Goei, S. L., Huizinga, M., & De Ruyter, D. (2021). Creating an optimal environment for inclusive education: co-location and transformation in interdisciplinary collaboration. European Journal of Special Needs Education, 36(5), 700-714.
 • Haasen, M., Leenders, H., Diemel, K., Delsing, M., & Van den Bergh, L. (2022). Jeugdhulpverlening in de school: Samen praten en vooral samen doen.
  https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/jeugdhulpverlening-in-de-school-samen-praten-en-vooral-samen-doenintegration-of-youth-care-in-schools-teachers-and-youth-professionals-working-together-in-the-classroom
 • Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). A new wave of evidence. The impact of school, family, and community connections on student achievement. National Center for Family & Community Connections with Schools/SEDL.
 • Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M., & Haelermans, C. (2021). Samenwerken met ouders van zorgleerlingen. Orthopedagogiek: Onderzoek en praktijk, 60(6), 269-282.
 • Leenders, H., Haelermans, C., De Jong, J., & Monfrance, M. (2018). Ouders van basisschoolleerlingen in Zuid-Limburg over ouderbetrokkenheid. Pedagogiek, 38(1), 47-74.
 • Nederlands Jeugdinstituut (2020). Preventie in de verbinding van scholen met
 • gemeentelijke voorzieningen voor jeugd. https://www.nji.nl/publicaties/preventiematrix-verbinding-onderwijs-jeugdhulp
 • Steunpunt Passend Onderwijs (2021). Inclusieversneller. SPO.
  https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/inclusieversneller