Opbrengstgericht Intern Begeleiden voor en door Amsterdam (BBD feb 2012)

De rol van de Intern Begeleider in het basisonderwijs heeft de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling door-gemaakt. De Intern Begeleider is steeds meer een spil in het hele proces van leren op school. De module Opbrengst-gericht Intern Begeleiden voor Intern Begeleiders die de Amsterdamse Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs samen met M en O Groep Den Bosch heeft ontwikkeld, blijkt in een groeiende behoefte te voorzien.