Oplossingsgerichte gespreksvoering en beeldcoching een Gouden Duo (BBD juni 2015)

Oplossingsgerichte beeldcoaching kan gemakkelijk een pleonasme worden genoemd. De eigenschap ‘oplossingsgericht’ ligt al besloten in het hoofdwoord ‘beeldcoaching’, zoals bij ‘houten boomstam’ en ‘ronde cirkel’. De beeldcoach betracht een transparante en sympathieke grondhouding, bouwt aan een positieve samenwerkingsrelatie met zijn/haar cliënt en focust op geslaagde contactmomenten en interventies bij het analyseren van beelden. Dit is consistent met de principes van de oplossingsgerichte benadering, gebaseerd op de respectvolle vooronderstelling dat cliënten beschikken over innerlijke hulpbronnen om, samen met de coach, effectieve en efficiënte oplossingen te bedenken voor de ontstane problemen. In dit artikel wordt een aantal begrippen van de oplossingsgerichte benadering nader toegelicht en tools beschreven waarover de oplossingsgericht beeldcoach kan beschikken.

Tekst: Arnoud Huibers