Opnames maken van jezelf voor de klas (BBM sept 2015)

Beelden als brug tussen stage en opleiding

Bij de HAN-pabo Nijmegen maken studenten regelmatig korte opnames van zichzelf in de stage. Ze krijgen modellen aangereikt om de opnames te bekijken en te analyseren en geven elkaar feedback. De opnames fungeren zo als brug tussen praktijk en theorie: wat in de stage gebeurt, wordt zichtbaar op de pabo.

Tekst: Marijke Bouwhuis