Optimale ontwikkeling binnen de eigen mogelijkheden (Beter Begeleiden, november 2023)

Hoe (h)erken je kinderen met een licht verstandelijke beperking en speel je in op hun behoeften?

Tekst: Camilla Verschoore