Ouderbetrokkenheid kun je leren (BBD mei 2011)

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de schoolprestaties en werkhouding van leerlingen.
Ron de Groot schrijft hierover in dit artikel.