Ouderbetrokkenheid vraagt om omdenken (BBM okt 2011)

Hoe kan het toch dat veel leerkrachten ouders niet lijken te begrijpen?