Ouderbetrokkenheid vraagt om omdenken (BBM sept 2014)

Als intern of ambulant begeleider zit je er soms mooi tussen: je begrijpt de ouders maar je wilt je collega niet afvallen die de ouders in een gesprek nauwelijks met begrip bejegent. Hoe kan het toch dat veel leerkrachten ouders niet lijken te begrijpen, terwijl ze soms zelf ouder zijn?