Overgang naar het vo: De knip in de leerstof is niet de grootste overgang die jongeren bezighoudt (BBD mei 2014)

Voor elk vak een nieuwe leraar en opeens écht veel huiswerk. De overgang naar het voortgezet onderwijs brengt grote veranderingen met zich mee. De eerste weken zijn het de zware tassen, vele gangen en nieuwe gezichten die voor spanning zorgen.

Maar juist later in het jaar lopen veel kinderen op tegen het zelfstandig plannen en leren.