Parels Passend Onderwijs (BBD nov 2014)

De invoering van passend onderwijs is de afgelopen jaren uitvoerig op een kritische wijze benaderd. Er zijn echter onderwijsinstellingen waar passend onderwijs op een succesvolle manier in de praktijk wordt gebracht. We brengen deze ‘good practice’-verhalen onder de aandacht in onze rubriek; Parels Passend Onderwijs. Dit keer twee Parels: Begeleiding REC 4 leerling met PDD-NOS in regulier onderwijs en Leerling groep 2 met beschikking Cluster 2