Parels Passend Onderwijs, binnensluiten door verbinding aan te gaan

Een goodpractice verhaal:
Een leerkracht van een groep 7 is behoorlijk handelingsverlegen geraakt. Een leerling in haar groep komt maar niet tot werken en laat daarbij ook storend gedrag en veel onrust zien. Veel van het gedrag werd lange tijd toegeschreven aan omstandigheden in de thuissituatie in combinatie met de angstige aard van de leerling. De leerling groeit op in een gezin waarvan de beide ouders hoogopgeleid zijn en het leren op school gaat de andere gezinsleden heel gemakkelijk af.