Partnerschap school-ouders vraagt om afstemming (BBD nov 2012)

Tonnis Bolks schrijft over de houdingsaspecten die worden verwacht bij afstemming tussen school en ouders.