Passend onderwijs aan cluster 4-leerlingen: Uitdaging of illusie? (BBD apr 2009)

Kritisch artikel over de mogelijke gevolgen van passend onderwijs voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte