Passend onderwijs (BBD apr 2009)

Uitleg over de geplande invoering van Passend Onderwijs in 2011 door Albert Boelen (WEC raad)