Passend onderwijs? Dat past prima! (BBD juni 2015)

Over passend onderwijs bestaan bij leerkrachten en ouders nog steeds zorgen over de werkbaarheid en het beoogde succes. Wilbert Bekkema, leerkracht in groep 6 en student Master SEN gedrag op Hogeschool Windesheim, betoogt dat passend onderwijs goed kan werken, mits de leerkracht en schoolorganisatie berekend zijn op de (extra) taken.

Tekst: Wilbert Bekkema