Passend onderwijs: een gezamenlijke verantwoordelijkheid (BBD mrt 2008

Op welke manier kunnen het regulier en speciaal onderwijs samen verantwoordelijk zijn voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek?