Passend onderwijs en de kans voor de ib’er (BBM jan 2011)

De ib’er vervult steeds vaker haar taken volgens de principes van HGW, een artikel van Marina Moerkens