Passend onderwijs en Transitie jeugdzorg, wat moet je weten? (BBM jan 2014)

De belangrijkste veranderingen en gevolgen van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg beschreven door Marij Bosdriesz.