Passend onderwijs gaat over goed onderwijs (BBD april 2010)

De PO-Raad uit kritiek op de ontwikkelingen en besluitvorming rondom Passend onderwijs