Passend onderwijs: haalbare kaart (BBD mei 2010)

Peter Kropveld stelt zichzelf de vraag: waar heb ik aan meegewerkt?
Passend onderwijs, haalbare kaart?