Passend Onderwijs in Cluster 2 (BBM jan 2012)

Hoe Cluster 2 de toelating en toewijzing tot het onderwijs en de begeleiding in wil richten.