Passend Onderwijs in de wijk (BBD nov 2012)

In Almere wordt onderzocht hoe stadswijken gezamenlijk invulling kunnen geven aan de zorgplicht in het onderwijs. Anita Gelmers, schrijft hierover.