Passend onderwijs vanuit ecologisch perspectief (BBD juni 2014)

In de ecologische pedagogiek zijn vooral de praktijkverhalen van belang. Madelène Elmes is ambulant begeleider en in 2012 afgestudeerd als Ecologisch Pedagoog bij de Hogeschool van Utrecht.

Na een korte, kritische beschouwing op passend onderwijs vanuit ecologisch perspectief, beschrijft ze twee praktijkvoorbeelden.