Passend onderwijs – Voor ieder kind een passende ontwikkeling (BBD apr 2009)

Uitleg over de geplande invoering van Passend Onderwijs in 2011 door Henk Keesenberg