Passend Onderwijs voor leerlingen met epilepsie (BBD juni 2014)

Leerlingen met epilepsie én leerproblemen, kunnen gebruikmaken van gespecialiseerde begeleiding door onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie.

Deze groep leerlingen heeft binnen de wet Passend Onderwijs een aparte positie gekregen van het ministerie OCW, zoals die ook geldt voor cluster 1 en 2.