Passend onderwijs zonder thuiszitters (BBM mrt 2017)

Thuiszitten is een actueel onderwerp, in het onderwijs en in de politiek. Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker heeft de volgende ambitie neergezet: ‘in 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder een passend onderwijsaanbod.’

Tekst: Elly Kraaimaat