Passend voortgezet onderwijs (BBM april 2014)

In dit artikel beschrijven Saskia Sliepenbeek en Hans Weijers van Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant wat er belangrijk is voor een goede overstap van primair- naar voortgezet onderwijs voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis