Passende leerroutes de klas in! (BBD mrt 2013)

Over de leerroutes van Passende Perspectieven, ontwikkeld door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO).