Past de leerkracht in Passend onderwijs: uitdagingen voor ib’er en ab’er (BBD apr 2009)

Standpunt Sandra Koot over invoering passend onderwijs