Peiling werkdruk ib’ers (BBM april 2015)

Met passend onderwijs, de inrichting van nieuwe samenwerkingsverbanden en de transitie jeugdzorg zijn er veel veranderingen voor intern begeleiders (ib’ers). De ib’er is verantwoordelijk voor een goede aansluiting tussen het onderwijsaanbod en de leerlingen en daarnaast voor de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De ib’er speelt een essentiële rol bij een succesvolle implementatie van passend onderwijs.

De Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) heeft serieuze signalen van haar leden ontvangen over een toegenomen werkdruk en de consequenties daarvan. Naar aanleiding van deze signalen heeft de LBBO een peiling laten uitvoeren, om in kaart te brengen of dit breder speelt. Een kleine 900 ib’ers en bijna 200 schoolleiders hebben meegewerkt aan deze peiling.