Persoonlijk communicatieprofiel voor elke leerling met stoornis (BBM jan 2013)

Een pleidooi voor een individuele handleiding voor de omgang met de leerling met een ontwikkelingsstoornis